Wil je een gladde administratie en btw-aangifte, OSS-proof?
In deze blog leggen we je het stap-voor-stap uit.

Verkoop je aan particulieren in Europa? Dan gelden er sinds 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor webshopwinkeliers. We helpen je graag naar een foutloze en perfecte btw-aangifte, geheel OSS-proof.

In deze blog:

  • Wat is OSS en waarmee moet je rekening houden
  • Hoe richt je je Shopify webwinkel in met de juiste btw-tarieven
  • Hoe stel je Exact Online in en is je administratie OSS proof
  • Gebruik de Shopify Exact Online koppeling voor een naadloze administratie

Wat is OSS (One-Stop Shop) en waarmee moet je rekening houden 

De One-Stop Shop-regel is een manier om het voor bedrijven in de EU makkelijker te maken om hun belastingen te betalen. Het vereenvoudigt belastingaangiften door het voor bedrijven mogelijk te maken om slechts één belastingaangifte per land in te dienen in plaats van afzonderlijke aangiften voor elk land waar ze actief zijn. Het éénloketsysteem maakt het ook mogelijk voor bedrijven om de btw via één betalingspunt te betalen in plaats van in elk land waar zij actief zijn.

Kortom: de nieuwe regels betekenen dat je als eigenaar van een onlinewinkel minder papierwerk hebt en minder gedoe met belastingzaken, maar ook meer btw (belasting over de toegevoegde waarde) betaalt dan voorheen.

BTW-registratie

BTW-registratie betekent dat je je klanten belasting in rekening moet brengen en deze vervolgens aan de overheid moet afdragen. Maar deze nieuwe regeling betekent dat zolang jouw verkoop niet meer dan € 10.000 per jaar bedraagt (vóór aftrek van de opbrengsten), je je niet hoeft te registreren voor de btw, tenzij je de btw wilt terugvorderen die is betaald over aankopen die door jouw bedrijf zijn gedaan.

De belastingdienst maakt volgende verschillen in afstandsverkopen:

Ik lever goederen binnen de EU

Verkoop je goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet je die btw meestal aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier. Centraal. Met de ‘Unieregeling’ in het éénloketsysteem. Je leest er meer over bij Afstandsverkopen, zoals e-commerce, binnen de EU.

Ik lever goederen van buiten de EU

Verkoop je goederen van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet je die btw meestal aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier. Centraal. Met de ‘Invoerregeling’ in het éénloketsysteem. Je leest er meer over bij Afstandsverkopen, zoals e-commerce, van buiten de EU.

Ik lever diensten aan particulieren

Lever je diensten aan particulieren en moet je daarvoor btw betalen in een ander EU-land? Dan kun je de btw op een vereenvoudigde manier aangeven. Centraal. Met de Unieregeling via het éénloketsysteem. Je leest er meer over bij Ik lever diensten aan particulieren.

Ik ben tussenpersoon

Ondernemers van buiten de EU hebben voor de ‘Invoerregeling’ een tussenpersoon nodig. Bijvoorbeeld een in Nederland gevestigde belastingadviseur.

Ik heb een digitaal platform of ik handel via een digitaal platform

Veel ondernemers verkopen via platforms goederen aan particulieren in EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan websites (of een andere elektronische interface) waarop producten van verschillende ondernemers worden verkocht. Kijk hoe het zit.

Hoe stel je je Shopify webshop in voor OSS en waar moet je op letten

Voordat je belastingen kunt heffen, moet je weten waar je ze kunt heffen. Als je in de EU gevestigd bent, moet je de plaatselijke belastingwetgeving bestuderen en nagaan hoe die van toepassing is op jouw goederen en diensten. Als je bijvoorbeeld digitale goederen verkoopt, zijn er verschillende regels voor het heffen van belastingen, afhankelijk van het land waar de klant woont. 

Er bestaat geen formele lijst met stappen voor het instellen van je belastingen, maar je kunt de volgende procedure als richtlijn gebruiken. Er zijn verschillende rapporten beschikbaar om je te helpen bij de aangifte en betaling van je belastingen of om aan je belastingaccountant te geven.

Zodra je deze informatie hebt, is het tijd om je Shopify-winkel zo in te stellen dat deze automatisch de juiste belastingtarieven voor elke bestelling kan berekenen. Het goede nieuws is dat Shopify dit gemakkelijk maakt door een sectie Belastinginstellingen te bieden. In deze sectie kun je kiezen welke landen belastingen van toepassing zijn op jouw business model en welke tarieven moeten worden toegepast voor elk van deze landen.

In dit artikel lees je precies, stap-voor-stap, hoe je je webshop kunt inrichten.

Hoe stel je Exact Online in en is je administratie OSS proof

De One Stop Shop (OSS) btw-regeling wordt ook door Exact Online ondersteund. Vanaf 1 juli 2021 kun je een land toewijzen aan een btw-code en de bedragen en bijbehorende btw-bedragen apart in het overzicht zien. Lees op Exact Online meer over de OSS btw-verordening.

Een land toewijzen aan een btw-code

In de stamgegevens kun je een land toewijzen aan een BTW-code. Ga hiervoor naar Beheer > Stamgegevens > Belastingen > BTW codes. Klik op de Code of Omschrijving om een BTW code te openen en selecteer een OSS land.

Bekijk de bedragen en de bijbehorende BTW bedragen

Ga naar Financieel > Belastingen > Overzichten > OSS-rapport om een overzicht van de bedragen plus de bijbehorende BTW-bedragen te bekijken.

In dit artikel lees je, stap-voor-stap hoe je Exact Online precies inricht.

Gebruik de Shopify Exact Online koppeling voor een naadloze administratie

Shopify Exact Online koppeling is de perfecte oplossing voor jouw bedrijf. Met Shopify Exact Online koppeling kun je volledig automatisch je omzet, klanten en artikelen synchroniseren naar Exact Online administratie. Het is een tool waarmee je eenvoudig, binnen no-time en zonder fouten, je btw-instellingen OSS proof op orde hebt. Je hoeft er niets voor te doen! Combidesk doet het voor je! En het is ook nog eens 30 dagen geheel kostenloos te proberen. 
Bekijk hier de Shopify Exact Online koppeling in de Shopify App Store of download de installatiehandleiding via deze handige link.